20% הנחה על כל התכשיטים באתר + ציפוי רודיום וחידוש ונקיון תכשיט קיים

תקנון אתר

מבוא

 

 חברת טלי תכשיטים (“החברה”) הינה חברה יצרנית ומשווקת של תכשיטים ויהלומים.

החברה ממוקמת בבורסה ליהלומים ברמת גן ,

דוא”לtalismetana@gmail.com 

 ניתן לרכוש תכשיטי יהלומים באמצעות רכישה מאובטחת באתר,

או בפגישה אישית בתיאום מראש במשרדי החברה בבורסה ליהלומים ברמת גן

 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד, אך הכוונה לנשים ולגברים כאחד הן ביחיד והן ברבים

 הזמנה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. שימוש באתר, הזמנת המוצרים, באתר מהווה הצהרה מצד המזמין כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברה

 

הזמנה באתר

. השימוש באתר וביצוע הזמנה מהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן, ולכך שתהליך הזמנה באמצעות האתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה המהווה הסכם בין המשתמש לחברה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות כנגד החברה בלבד בגין התחייבות מפורשת של החברה על פי חוק או על פי תקנון זה

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

 

תנאי הזמנה

 

 תנאי ביצוע הזמנה באתר יהיו כפופים לאמור להלן. כל המחירים, הצעות המחיר והתיאורים המופיעים או הנזכרים באתר כפופים לזמינותם, אינם מהווים הצעה מטעם החברה, וניתנת לחברה הזכות לשנות או לתקן אותם בכל עת

 הזמנה שנשלחה על-ידי המשתמש מהווה הצעה לרכוש מהחברה מוצרים בהתאם לתנאי שבאתר, והיא כפופה לקבלת ההצעה על-ידי החברה במועד מאוחר יותר. החברה אינה חייבת לקבל את ההצעה והיא רשאית שלא לקבל את ההזמנה מכל סיבה שהיא 

קיבול ההזמנה על-ידי החברה יכנס לתוקף יהיה רק אם וככל שינתן אישור רשמי של החברה ותונפק חשבונית רכישה. לפני קיבול ההצעה על ידי החברה, ייתכן ותופק הודעת דואר אלקטרוני לאישור טכני של ההזמנה, ומובהר שכל הודעת אישור אוטומטית כאמור אינה מהווה קיבול רשמי של ההזמנה 

 הגם שהחברה עושה ככל שניתן כדי להבטיח שהפריטים המופיעים באתר יהיו זמינים להזמנה, החברה אינה מתחייבת שכל הפריטים המפורסמים באתר יהיו במלאי. במקרה בו אין באפשרות החברה לטפל בהזמנה או לספק אותה מכל סיבה שהיא, המשתמש לא יחויב על כל תשלום שביצע עבור הפריט שלא סופק, ובמידה וחויב הוא יזוכה

ההזמנה באתר כפופה לתנאי המצטברים הבאים (א) המזמין הוא בן 18 ומעלה (ב) ההזמנה  באמצעות כרטיס אשראי בלבד וכפופה לאישור חברת האשראי (ג)  ההזמנה כרוכה במילוי פרטים נכונים ומלאים כגון: מספר זהות נכון של הלקוח, כתובת מגורים וכתובת למשלוח המוצר

 מחירי המוצרים באתר כוללים את המע”מ.  

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה

 בוצעה הזמנה על מוצר שאינו קיים במלאי, רשאית החברה להודיע ללקוח על חוסר במוצר ולאפשר לו לרכוש מוצר דומה, או להשיב את כספו באמצעות כרטיס האשראי בו חויב לפי שיקול דעתה

 האחריות לדיוק בהזנת הכתובת חלה על המזמין. משלוח לכתובת שהוזנה על ידי המזמין, עד 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי החברה, ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, ובכפוף לזמינות חברת המשלוחים

 הרכישה הינה מאובטחת והעברת נתוני כרטיס האשראי באתר מתבצעת בפורטל מאובטח

 בכל רכישה יקבל הלקוח חשבונית וקבלה, תעודת אחריות, וקופסא לתכשיט.

 החברה אינה אחראית לעיכובים במסירת המוצר בסיבות שאינן בשליטתה כגון – סגרים, שביתות, עיצומים, אי זמינות מצד הלקוח או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת חברת טלי תכשיטים

החברה מעדכנת את מחירי התכשיטים מעת לעת, יתכנו טעויות טכניות בתום לב במחירים המפורסמים באתר, או בעדכון המחיר בעת שינוי מוצר באתר, בפרסום מוצר שלא קיים במלאי או תמונה של מוצר שלא קיים, או תמונה להמחשה וכיו”ב. מובהר כי פרסום מחיר שגוי לא יחייב את החברה. במקרה של טעות, הלקוח יוכל להזמין את המוצר במחירו האמיתי, או לקבל את כספו באופן בו שילם על המוצר

 הבדיקה הגמולוגית של תכשיטי היהלום מבוצעת באמצעות מעבדות גמולוגיות חיצוניות, מקצועיות ומוכרות. בעת רכישת יהלום מהחברה, תצרף החברה תעודה גמולוגית אשר תעיד על מאפייני המוצר בהתאם לבדיקת אותה מעבדה. ידוע למזמין כי יתכנו הבדלים בין מעבדות גמולוגיות שונות, ואין בביצוע הערכה שונה על ידי מעבדה גמולוגית אחרת מזו שהוזמנה על ידי החברה, כדי להקים כל זכות או טענה למזמין. בעת ההזמנה, המזמין מסכים ומאשר כי התעודה מקובלת עליו לשביעות רצונו. החברה לא תקבל שום טענה או תלונה או תביעה המתבססת על בדיקה גמולוגית עצמאית שנעשית לאחר רכישת המוצר.

 

החזרות וביטולים

 

. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (“החוק והתקנות”). בהתאם להוראות החוק והתקנות, אין זכות החזרה בגין מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות, וכן לתכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ₪.

 בכפוף להוראות החוק והתקנות, המזמין יהיה רשאי להחזיר את המוצר תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר ללא דמי ביטול. ביטול העסקה ייעשה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה בדוא”ל

talismetana@gmail.com

 ויהיה תקף רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני או שיחה טלפונית מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר, הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, ובצירוף החשבונית המקורית, כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר יחולו על הלקוח. 

. החזר כספי יבוצע לאותו אמצעי תשלום אתו שילם המשתמש עבור המוצר.

 במידה והמוצר אותו רוצה המזמין לבטל הוא תכשיט יהלום – ביטול העסקה תיעשה לאחר שהמוצר יישלח למעבדה שהנפיקה את התעודה הגמולוגית עבור המוצר ובכפוף לאישור המעבדה שהמוצר תואם את המוצר שנרכש ושלא נגרם נזק למוצר.

. במקרה של תכשיט שהותאם באופן אישי למזמין, ההחזרה כפופה לאישור החברה. לא תתאפשר החזרת מוצר אשר יוצר או עוצב עבור המזמין או נרכש בהזמנה מיוחדת עבור המזמין, או על פי דרישות או מידות מיוחדות, אלא בכפוף לשיקול דעת החברה. 

 

אחריות ושירות

 

. האחריות ניתנת לכל החיים, בכפוף להוראות תעודת האחריות הניתנת ללקוח.

. האחריות תקפה רק ללקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית, ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר החברה או במשרדיה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הוא הרוכש המקורי של המוצר, והאחריות אינה ניתנת להעברה.

. האחריות לא תחול במקרים בו הפגם במוצר נגרם כתוצאה מפגיעה או נפילה או התקלות או  תאונה או אבדן לאחר הרכישה.

. האחריות לא תחול במקרים בהם בוצע שינוי כלשהו במוצר על ידי גורם שאינו החברה 

 

אבטחת מידע ופרטיות

 

. החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. 

. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה

. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין. 

. באם נתן המשתמש פרטיו, החברה תהא רשאית לשלוח אליו בדואר אלקטרוני או בטלפון מידע שיווקי ופרסומי. בכל שלב יכול המשתמש לבטל את הסכמתו בפניה חוזרת לחברה.

 

קניין רוחני

 

. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הן רכושה הבלעדי של החברה.

. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר או בתמונות שבאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

הגבלת אחריות

. החברה לא תהא אחראית לכל פרסום, הסכם או התחייבות שנעשו בעבר או שאינן כלולות בתקנון זה, בין בכתב ובין בעל-פה 

 התמונות והצילומים המופיעים באתר הינם להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים אשר נובעים ממגבלות טכניות בין המוצר כפי שמוצג באתר לבין המוצר כפי שיראה בפועל. מובהר כי לא תתקבל כל טענה באשר להבדל נראות המוצר. החברה מזמינה את המשתמשים להגיע למשרדי החברה  בתיאום מראש ולהתרשם ממוצריה עוד בטרם הרכישה. 

 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או בעליה ו/או עובדיה, בין במישרין ובין בעקיפין כל אחריות בגין כל תוצאה או נזק (ישיר או עקיף), מכל סוג שהוא שיגרם ו/או הנובע משימוש באתר, למעט אחריות החברה על פי חוק או תקנון זה.

 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה. אין החברה אחראית על תכנים המופיעים בהם ו/או לתוצאות הכניסה אליהם ו/או לכל מידע שיגיע לאתר ואינו קשור לתכני החברה.

 חל איסור על כל משתמש שלא לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות ו/או מטרות אסורות על פי חוק ו/או על פי אחד מהתנאים המופיעים בתקנון זה. 

כמו כן, חל איסור לעשות שימוש פוגעני או מזיק באתר לרבות גרימת עומס מכוון, שינוי האתר או התערבות אסורה בתכנים.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, תוכנו ומחירי המוצרים. לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שינויים אלה.

 

דין וסמכות שיפוט

 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תקנון האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת וידיעת התנאים להלן ולשימוש באתר בכל עת הנה על המשתמש בלבד.